Perladangan

Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Perladangan (BPPP), PKEINPK Sdn Bhd

Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Perladangan (BPPP), PKEINPK SDN BHD (PSB) terdiri daripada 3 unit utama iaitu Unit Pembangunan Perladangan , Unit Teknikal dan Unit Kualiti Pematuhan. Bahagian Perladangan diberi mandat oleh PSB untuk membangun dan menguruskan kawasan perladangan sawitdi sekitar Negeri Perak dan Sabah. Sehingga tahun 2019, Bahagian Perladangan telah menguruskan 8,482.88 hektar keluasan ladang membabitkan 3,539.92 hektar kawasan bertanam dan berhasil. Manakala selebihnya masih dalam kerja-kerja pembangunan serta kerja-kerja prelimineri hartanah.Pendapatan utama PSB dijana daripada hasil jualan buah tandan segar (BTS). Keuntungan daripada pendapatan yang diperoleh akan diagihkan kepada pemilik syarikat iaitu MAIPK. Model perniagaan PSB adalah seperti di bawah.

 

 

Ringkasan keluasan ladang adalah seperti berikut:-