Al-Wakalah (Pajakan/ Pengurusan Ladang)

Sebagai sebuah badan pengurusan hartanah-hartanah MAIPk, adalah menjadi tanggungjawab PSB memastikan hartanah-hartanah tersebut dapat diusahamajukan. Sehubungan dengan itu PSB sentiasa membuka ruang dan peluang kepada pengusaha-pengusaha yang beriltizam bagi membangunkan hartanah dengan tanaman-tanaman komersial seterusnya memberi motivasi pendapatan kepada pengusaha secara tidak langsung memberi manfaat kepada umat Islam.

Ladang MAIPk Sungai Siput

Keluasan ladang 1974.89hektar. PKEINPk Sdn Bhd melalui pajakankepada Syarikat luar dalam proses memajukan hartanah milik Majlis Agama Islam Negeri Perak (MAIPk) bagi saraan Sekolah Agama Rakyat di Sungai Siput.

Ladang Labuk Sugut

Keluasan ladang 1077 hektar. PKEINPK Sdn Bhd melalui pajakan daripada pemilik tempatan (native) Sabah telah beroperasi bermula tahun 2008.