Projek Baharu

Ladang RTB Sungai Singa

Dengan keluasan ladang 196 hektar, Ladang RTB Sungai Singa masih lagi dalam perancangan pembangunan.

 

 

Ladang RTB Palong Tinggi

Berkeluasan 300 hektar, Ladang RTB Palong Tinggi masih lagi dalam perancangan pembangunan.