Pencapaian

Pencapaian

Pencapaian ladang-ladang PSB adalah melebihi pencapaian industri sawit Malaysia (MPOB). Bagi tempoh 5 tahun, prestasi perladangan PSB adalah melebihi 12% - 34% daripada pencapaian keseluruhan sawit Malaysia. Bahagian Perladangan juga merupakan penyumbang utama kepada pendapatan PSB di mana sebanyak 95% daripada pendapatan kumpulan adalah dijana oleh ladang-ladang dibawah seliaan PSB.

 

 Arkib Pencapaian Perladangan