Rancangan Tanaman Berkelompok (RTB)

Dengan kadar agihan pendapatan kepada peserta yang tinggi, PSB yakin sekiranya diberi mandat oleh Kerajaan Negeri bagi mengendalikan projek-projek di bawah skim RTB seterusnya membantu Kerajaan Negeri dalam mengurangkan kadar kemiskinan. Disamping itu juga skim ini dapat memaksimakan guna tanah yang tidak diusahakan seterusnya memberi pendapatan atas hasil hartanah diberi milik.

Ladang RTB Pulau Tiga

Keluasan ladang 1,040.84 hektar manakala keluasan tanaman 984.30 hektar. Tahun tanaman yang pertama pada 2001. Sehingga kini, bilangan peserta RTB adalah seramai 470 orang. Ladang RTB Pulau Tiga diuruskan oleh Haji Sapie B Zakaria (Pengurus Kanan Perladangan).

Ladang RTB Hulu Ijok

Keluasan ladang 194.33 hektar manakala keluasan tanaman 187.5 hektar. Tahun tanaman yang pertama pada 2002. Sehingga kini, bilangan peserta RTB adalah seramai 131 orang. Ladang RTB Hulu Ijok diuruskan oleh En Mohd Norsafizal B Md Sapian (Pengurus Pembangunan Perladangan).

Ladang RTB Bekas Perajurit

Keluasan ladang 1,040.84 hektar manakala keluasan tanaman 984.30 hektar. Tahun tanaman yang pertama pada 2001. Sehingga kini, bilangan peserta RTB adalah seramai 470 orang. Ladang RTB Pulau Tiga diuruskan oleh Haji Sapie B Zakaria (Pengurus Kanan Perladangan).

Ladang RTB Pasir Salak

Keluasan ladang 306.31 hektar manakala keluasan tanaman 296 hektar. Tahun tanaman yang pertama pada 2006. Sehingga kini, bilangan peserta RTB adalah seramai 187 orang. Ladang RTB Pasir Salak diuruskan oleh Haji Sapie B Zakaria (Pengurus Kanan Perladangan).